Su altında yeni bir keşif: “Deniz arıları” bildiğimiz her şeyi değiştiriyor

Uzun bir süredir su altında tozlaşmanın su akışları yoluyla gerçekleştiği düşünüyordu. Ancak yeni araştırmalar, denizin altında küçük bir arı gibi bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olan bir izopodun dolaştığını buldu.

Bu Idotealar – denizlerin arılarına verilen isim – hayvan aracılı tozlaşmanın daha önce düşünüldüğü gibi karasal bitkilere özgü olmadığını gösteren küçük ve yakın tarihli bir araştırma grubuna katkıda bulunuyor.

Science dergisinde yayınlanan yeni bir makalenin yazarları, “Denizde hayvan aracılı tozlaşmanın bulunmadığına dair uzun süredir devam eden inanç, deniz çayırlarındaki yakın zamanlı bulgularla çelişiyor ve diğer deniz filumlarının araştırmaları motive ediyor” yazdı. Araştırmacılar, erkek gametler kendi başlarına hareket edemedikleri için kırmızı alglerin tozlaşma için iyi bir aday olabileceğini fark ettiler.

Şimdiye kadar, deniz çayırları ve deniz yosunlarının, erkek gametleri süpürebilecek ve onları bitkilerin dişi üreme organlarına ulaştırabilecek su akışlarının yardımıyla döllendiği düşünülüyordu.

Kırmızı algleri içeren bir grup deney, izopod türü Idotea balhica’nın kırmızı algler (Gracilaria gracilis) arasında yaygın olduğunu ve varlıklarının döllenmeyi önemli ölçüde artırdığını gösterdi. İzopodları yakından inceleyerek, vücutlarının bazen bir arıya yapışan polen gibi deniz yosununun spermatiumları topladığını ve Idoteaların daha sonra dişi bitkiler üzerinde dolaşarak gerekli üreme kısımlarına iletebildiğini bularak bağlantıyı doğrulayabildiler.

Görünene göre, izopod-deniz yosunu ikilisi, karşılıklı bir ilişkiyi temsil ediyor olabilir. Algler tozlama yardımından faydalanırken, Idotealar barınak ve zengin bir diatom besin seçeneğinin tadını çıkarıyor.

Araştırma, tozlayıcı listesine başka bir omurgasız eklemenin yanı sıra, hayvan aracılı tozlaşmanın evrimi hakkında ilginç çıkarımlar sunuyor. Tozlaşma şekli hem karasal hem de deniz ortamlarında bağımsız olarak evrimleşmiş gibi görünüyor, ancak karaya geçmeden önce denizde başlayıp başlamadığı konusunda araştırmalar halen devam ediyor.

Yorum yapın

vozol 20000 vozol 10000 vozol neon 10000 vozol 12000 vozol 10000 vozol 12000 vozol puff time casino casino siteleri